Regulamin sklepu internetowego www.koart.pl

§1 Postanowienie ogólne
 1. Sklep Internetowy Knockout Art, działający pod adresem www.koart.pl, prowadzony przez firmę Waligóra Investment Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Leśmiana 27 A/4, 62-030 w Luboniu wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 7831762325, REGON: 367848220, KRS: 0000688160.
 2. Korespondencyjny adres e-mail sklepu internetowego: sklep@koart.pl
 3. Dane bankowe: Waligóra Investment Sp. z o.o., ul. Leśmiana 27a/4 62-030 Luboń
  ING Bank Śląski 81105015201000009031335301
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.koart.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Klientem sklepu internetowego www.koart.pl może być osoba prawna oraz osoba fizyczna posiadająca pełną bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
§2 Asortyment
 1. Wszystkie produkty dostępne są produktami fabrycznie nowymi.
 2. Wygląd wystawionych produktów na stronie, może różnić się w rzeczywistości, ze względu na jakość zdjęć, bądź techniki ich wykonywania w celu podniesienia atrakcyjności oferowanego asortymentu.
 3. Informacja dotycząca dostępności towarów, znajduje się w opisach danych produktów na stronie sklepu.
 4. Sklep www.koart.pl zastrzega sobie prawo do wycofania produktów ze sprzedaży, znajdujących się na stronie sklepu.
§3 Ceny
 1. Ceny towarów oferowanych przez sklep:
  – podawane są w walucie Polskiej
  – podawane są w kwotach brutto
  – nie zawierają kosztów dostawy
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów bez podania przyczyny.
 3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Informacje o towarach zamieszczone na stronach sklepu www.koart.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 § 1 kodeksu cywilnego. Celem wskazanych wyżej informacji jest zachęcenie do składania zamówień przez klientów.
§4 Zamówienia
 1. Sklep przyjmuje zamówienia za pomocą:
  – formularza na stronie sklepu
  – osobiście, w punkcie stacjonarnym
 2. Klient przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny, potwierdza jednocześnie, że podane przez niego dane są prawdziwe i że akceptuje on regulamin sklepu.
 3. Zamówienia można składać na stronie sklepu za pomocą specjalnego formularza. Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem weekendów i dni wolnych od pracy.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać wyboru:
  – zamawianych dostępnych produktów oraz ich ilości;
  – sposobu płatności;
  – sposobu dostawy wraz z adresem dostawy;
  – paragonu lub faktury VAT oraz przesłania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 5. Zamówienie poprzez elektroniczny formularz umieszczony na stronie sklepu www.koart.pl nabiera ważności w chwili otrzymania przez Klienta automatycznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego z systemu sklepu. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez mail wysłane pocztą elektroniczną zostanie przekazane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty mail.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień wtedy, gdy dane osobowe Klienta składającego zamówienie są nieprawidłowe niepełne, bądź podejrzane.
 7. Klient składający zamówienie z opcją płatności przelewem bankowym (tradycyjnym lub elektronicznym) oraz płatnością poprzez system płatności PayU zobowiązuje się do zapłaty należności w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu, więcej w § 6 poniżej.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku nie dokonania wpłaty należności przez Klienta w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 9. Sklep wystawia dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. W przypadku Klienta wnoszącego o wystawienie faktury VAT:
  – Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;
  – Stanowi to równoznaczne upoważnienie sklepu www.koart.pl do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 10. Sprzedaż produktów objętych akcjami promocyjnymi i wyprzedażami odbywa się do czasu określonego w promocji, bądź do momentu odwołania promocji przez upoważnionego pracownika sklepu.
§5 Zmiana zamówienia
 1. Klient ma możliwość anulowania bądź zmiany zamówienia do momentu przekazania zamówienia kurierowi. Wprowadzenie zmian możliwe jest jedynie po uprzednim kontakcie ze sklepem www.koart.pl za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail sklep@koart.pl
 2. Zmiana zamówienia może dotyczyć:
  – rezygnacji z części produktów objętych zamówieniem;
  – rezygnacji ze wszystkich produktów objętych zamówieniem;
  – zmiany części produktów objętych zamówieniem na inne produkty z oferty sklepu;
  – zmiany danych na fakturze;
  – zmiany adresu dostawy.
 3. W przypadku dokonania zmiany zamówienia dotyczącej:
  – zamiany produktów objętych zamówieniem na inne produkty (tańsze) oferowane przez sklep po dokonaniu już przelewu przez Klienta (przedpłata), sklep www.koart.pl zobowiązany jest zwrócić należną kwotę (nadpłatę) Klientowi w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o zmianie zamówienia przez Klienta.
  – zamiany produktów objętych zamówieniem na inne produkty (droższe) oferowane przez sklep po dokonaniu już przelewu przez Klienta (przedpłata) Klient zobowiązuje się wpłacić należną kwotę (dopłatę) na konto sklepu w terminie 3 dni od dnia poinformowania sklepu o zmianie zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku częściowej rezygnacji z zamówienia po dokonaniu przelewu przez Klienta (przedpłata), sklep www.koart.pl zobowiązuje się zwrócić należną kwotę (nadpłatę) Klientowi w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o rezygnacji z zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku całkowitej rezygnacji z zamówienia po dokonaniu przelewu przez Klienta (przedpłata), sklep www.koart.pl zobowiązuje się zwrócić należną kwotę Klientowi w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o rezygnacji z zamówienia przez Klienta.
§6 Czas realizacji zamówienia
 1. Czas wysłania zamówienia uwzględnia termin skompletowania wszystkich produktów objętych zamówieniem Klienta do momentu przekazania zamówienia kurierowi.
 2. Termin realizacji zamówienia przez sklep wynosi 48 godziny:
  – od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta przy płatności przelewem bankowym (przedpłata);
  – od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta przy płatności PayU (przedpłata);
  – od momentu złożenia zamówienia przez Klienta przy zamówieniach realizowanych przy płatności za pobraniem.
  – z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 3. W przypadku zamówień indywidualnych dotyczących produktów niedostępnych w sklepie www.koart.pl termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, w związku z czym Klient zostanie poinformowany o sposobie i warunkach realizacji zamówień indywidualnych i/lub nietypowych.
§7 Forma płatności
 1. Klient sklepu www.koart.pl może skorzystać z następujących form płatności:
  – płatność przelewem bankowym na konto sklepu (przedpłata);
  – płatność Przelewy24 (przedpłata)
  – płatność gotówką za pobraniem: należność pobiera Pracownik Firmy Kurierskiej
  – płatność kartą przy odbiorze osobistym: należność pobiera Pracownik sklepu www.koart.pl
  – płatność gotówką odbiorze osobistym: należność pobiera Pracownik sklepu www.koart.pl
 2. Sklep nie przewiduje możliwości zapłaty za pomocą różnych form płatności za jedno zamówienie złożone przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia „płatność za pobraniem” w stosunku do Klienta, który nie odbierze wcześniejszych zamówień realizowanych przez nasz sklep.
§8 Dostawy
 1. Wszystkie zrealizowane zamówienia są transportowane za pośrednictwem Firm Kurierskich lub Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 2. Informacje dotyczące możliwej formy, kosztów oraz czasu dostawy są przestawione na stronie sklepu www.koart.pl z tym zastrzeżeniem, że sklep www.koart.pl pokrywa koszty transportu przy wartości zamówienia powyżej 300 PLN brutto. Jednakże, sklep www.koart.pl informuje, że nie dotyczy to towarów wielkogabarytowych.
 3. Informacja dotycząca sposobu i kosztów dostawy zamieszczona jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, które zostanie wysłane automatycznie przez system sklepu www.koart.pl na wskazany adres e-mail Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia Klientowi, który wskazał niedokładny bądź błędny adres dostawy.
§9 Wydanie oraz odbiór towaru
 1. Zamówienie złożone przez Klienta można odebrać osobiście w siedzibie sklepu www.koart.pl, pod adresem wypisanym na stronie.
 2. Wydanie Klientowi przesyłki z zamówieniem następuje z chwilą dostarczenia jej Klientowi przez Pracownika Firmy Kurierskiej.
 3. Klient przyjmując przesyłkę z zamówieniem zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w szczególności:
  – brak deformacji przesyłki (możliwie spowodowanej w trakcie transportu);
  – brak oznak naruszenia przesyłki (ciągłość taśmy).
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia przesyłki Klient w obecności Pracownika Firmy Kurierskiej lub Pracownika Poczty Polskiej powinien na dokumencie dostawy odnotować wszelkie uszkodzenia oraz sporządzić protokół reklamacyjny, który ułatwi rozpatrzenie reklamacji w sytuacji naruszenia śladów zniszczenia zamówionego towaru w całości lub części.
 5. Klient w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania przesyłki jest zobowiązany powiadomić sklep www.koart.pl w przypadku stwierdzenia:
  – braku zgodności ilościowej lub asortymentowej zamówienia;
  – niekompletności produktu;
  – uszkodzenia produktu;
  – brak paragonu lub faktury VAT; jednocześnie dołączając do tego sporządzony protokół reklamacyjny, a w przypadku podpunktu a) i c) również dołączając wadliwy/uszkodzony produkt.
§10 Promocje
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, odwoływania jak i dokonywania zmian akcji promocyjnych oraz wyprzedaży towarów oferowanych na stronach sklepu.
 2. Akcje promocyjne w sklepie www.koart.pl nie podlegają łączeniu.
§11 Odstąpienie od umowy i zwrot zakupionych produktów
 1. Zgodnie z treścią art. 22 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.). konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonała z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową i która na mocy art. 27 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sklepem www.koart.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy wystarczy złożyć stosowne oświadczenie z zachowaniem formy pisemnej przed upływem terminu 14 dni. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@koart.pl lub os. Lecha 43, 61-294 w Poznaniu.
 3. Klient jest zobowiązany dołączyć do oświadczenia (o odstąpieniu od umowy) towar. W przypadku odstąpienia od umowy sklep  www.koart.pl zobowiązany się zwrócić należną kwotę Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wraz z towarem.
 4. W przypadku nie dołączenia przez Klienta towaru do oświadczenia (o odstąpieniu od umowy) towar powinien być zwrócony w terminie do 14 dni od dnia wysłania oświadczenia na adres: os. Lecha 43, 61-294 w Poznaniu. W przytoczonej sytuacji sklep www.koart.pl zobowiązuje się zwrócić należną kwotę Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wraz z towarem.
 5. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.
 6. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki, a tylko i wyłącznie wartość towaru.
 7. Zwracany towar należy zapakować w sposób gwarantujący nie uszkodzenie przesyłki.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku:
  – zamówienia na działalność gospodarczą (faktury na firmę).
§12 Reklamacja
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie www.koart.pl w przypadku gdy:
  – stwierdzone są defekty produkcyjne towarów objętych zamówieniem
  – stwierdzone są uszkodzenia towarów objętych zamówieniem
  – stwierdzone są niezgodności ilościowe zamówienia z produktami objętymi zamówieniem
  – stwierdzone są niezgodności asortymentowe zamówienia z produktami objętymi zamówieniem.
 2. W przypadku korzystania przez Klienta z uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest zbadać jakość dostarczonych produktów (objętych zamówieniem), a następnie powiadomić sklep www.koart.pl listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@koart.pl o niezgodności produktów (objętych zamówieniem) z umową w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia stwierdzenia wady fizycznej towaru. Klient jest również zobowiązany do załączenia produktu poczytywanego za wadliwy. Zwracany towar należy zapakować w sposób gwarantujący nie uszkodzenie przesyłki.
 3. Adresem fizycznym właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest adres:os. Lecha 43, 61-294 w Poznaniu. Zasadność reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową jest sprawdzana przez sklep www.koart.pl w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru oraz zawiadomienia o niezgodności towaru z umową. Po zbadaniu sprawy, sklep zawiadamia Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.
 4. W przypadku uznania reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową:
  – za uzasadnioną: sklep dokonuje wymiany produktów dotkniętych wadą na produkty wolne od wad w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku braku możliwości wymiany wadliwego produktu na nowy, sklep zwróci równowartość produktu oraz koszt przesyłki. Klient może żądać wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz.
  – za nieuzasadnioną: sklep zawiadomi Klienta o nieuznaniu reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta zawiadomienia o niezgodności towaru z umową.
 5. Produkty YOKKAO objęte promocją mogą posiadać wady. W tym wypadku produkt nie podlega zwrotu oraz reklamacji.
§13 Dane osobowe
 1. Klient składając zamówienie w sklepie www.koart.pl, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych sklepu, a także na ich przetwarzanie do realizacji złożonych zamówień. Dane osobowe Klienta będą także przetwarzane w celu informowania o nowych produktach i promocjach dostępnych w sklepie www.koart.pl
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówień Klienta dokonanych w sklepie www.koart.pl
 3. Sklep www.koart.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom niepowołanym.
 5. Informujemy, że Sklep www.koart.pl przestrzega obowiązujących zasad ochrony danych osobowych wynikających z aktualnych przepisów prawa a szczególnie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej. Szczegóły dot. ochrony Państwa danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.
§14 Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Waligóra Investment Sp. z o.o.
 2. Sklep www.koart.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  – blokowanie przesyłania wiadomości na adres e-mail Klienta przez administratorów serwerów pocztowych;
  – blokowanie oraz usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta;
  – błędy w obsłudze zamówienia Klienta, powstałych w wyniku podania błędnych danych osobowych przez Klienta.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego bądź sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.);
  – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2015 roku.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie sklepu www.koart.pl. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu są realizowane zgodnie z regulaminem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z zm.).
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych